Avís legal · Condicions d'ús

Avís legal

L'Ajuntament de Dénia informa als usuaris que les dades facilitades a través del seu portal www.denia.es tenen la finalitat de mantenir-los informats de notícies i novetats relacionades amb Dénia, i en particular, facilitar informació d'interès general de la ciutat de Dénia i dels tràmits i gestions pròpies de l'administració municipal.

Validesa de la informació

L'Ajuntament de Dénia realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los al més prompte possible, no obstant açò no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de Dénia no es responsabilitza de l'accés o ús dels continguts. Igualment l'Ajuntament de Dénia no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en www.denia.es.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

Usos prohibits i permesos

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament de Dénia, podrà originar l'exercici per aquest de les accions que legalment procedisquen.

No obstant açò, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringisca cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'Ajuntament de Dénia. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, açò significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de l'Ajuntament de Dénia.

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i d'acord amb els principis de protecció de dades que estableix l'esmentada Llei Orgànica, els usuaris podran exercitar tots els drets reconeguts en la llei i en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho represente, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a:

Delegat Protecció de Dades
Plaça de la Constitució, 10
03700 Dénia (Alicante)

Telèfon: 96 578 01 00.
E-mail: email Delegado Protección de Datos

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del DNI així com les rectificacions o cancel·lacions que desitge realitzar.

A més, l'Ajuntament de Dénia es reserva el dret de donar de baixa a aquells usuaris amb adreces d'e-mail errònies, servidors de correu reiteradament fora de línia, o comptes de correu que per excedir les quotes o per qualsevol raó, rebutgen missatges durant llargs períodes.

Per qualsevol dubte o puntualització, es poden dirigir a email Delegado Protección de Datos