Altres Document de pagament d'autoliquidacions

Els camps marcats amb * són obligatoris.
En el cas de què siga un menor d'edat, haurà d'introduir el NIF del Representant legal i Cognoms i nom o raó social del mateix.

IMPRÉS
IDENTIFICACIÓ
PAGAMENT
,
reCAPTCHA

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Dénia, amb domicili en: Plaza Constitució, 10, 03700, Dénia, Alacant. La finalitat per la qual les seues dades són tractades és la gestió de les interaccions per mitjà de correu electrònic entre aquest Ajuntament i les persones i/o entitats que utilitzen aquest mitjà per a interactuar amb el mateix. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública. Les dades poden ser comunicades a les unitats administratives, entitats públiques i/o privades legitimades. Els Drets que pot exercir són: accés, rectificació o supressió, cancel•lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional, disponible en https://oac.denia.es/va/ajuda/oac/rgpd.aspx.