Altres Document de pagament d'autoliquidacions

Els camps marcats amb * són obligatoris.
En el cas de què siga un menor d'edat, haurà d'introduir el NIF del Representant legal i Cognoms i nom o raó social del mateix.

IMPRÉS
IDENTIFICACIÓ
IDENTIFICACIÓ REPRESENTANT
PAGAMENT
,
CODI SEGURETAT
Codi:
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Informació relativa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal: Les dades que Vostè ens facilite s'incorporaran a fitxers, que s'utilitzaran per a les pròpies finalitats municipals i els específics d'aquest Servei; no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel•lació i oposició pot dirigir-se per escrit a l'Ajuntament de Dénia, Plz. Constitució, 10 – 03700 Dénia (Alacant), adjuntant una fotocòpia de la seua D.N.I. o equivalent.

2018 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100