Accesibilitat

Declaració d'Accessibilitat

L'Ajuntament de Dénia s'ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a https://oac.denia.es excloent subdominis de denia.es i continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25/09/2019.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme, sobre la base dels informes de l'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE).

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) a través del formulari de contacte.

Les comunicacions seran tractades pel Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Dénia.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'Article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor abans del 20/09/2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Es duen a terme revisions parcials periòdiques del contingut web nou o modificat per part del personal del propi Ajuntament, a fi d'intentar donar compliment dels requeriments d'accessibilitat que actualment són els d'A i AA de la norma WCAG 2.1, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE) i usant el Servei online bàsic de diagnòstic de l'Accessibilitat Web de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Sobre la base d'aquestes revisions es fan modificacions de les fallades/incidències detectades.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.

S'incorporen una sèrie de tecles d'accés ràpid per a facilitar la navegació a través del portal:

Tecles d'activació d'accés ràpid en els navegadors més usats: En Internet Explorer, Chrome i Safari precionar [ALT] + Tecla. En Firefox pressionar [ALT] + [SHIFT] + Tecla. En Opera pressionar [SHIFT] + [ESC] + Tecla.

Zoom de pantalla: la majoria de navegadors respon correctament al canvi de zoom amb la combinació de tecles [CONTROL] + [+] per a augment de zoom i [CONTROL] + [-] per a disminuir zoom.

Data útima revisió

Última revisió del lloc web complet: 16/10/2019.