Coneix l'OAC Virtual Segells Electrònics

Els segells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de signatura electrònica utilitzada per les Administracions Públiques per a identificar i autenticar una actuació administrativa automatitzada concreta.

S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de manera directa un empleat públic.

Segell d'Òrgan de la Secretaria General de l'Ajuntament de Dénia:

Les actuacions administratives automatitzades que utilitzen aquest segell d'òrgan són: