Tauler d'edictes

Edictes ajuntament de Dénia
Edicte Data publicació
Anunci cobrament primera voluntaria tributs a SUMA 03/03/2023
Subvención Diputación de Alicante-Puntos de recarga- Mejora de la masa forestal Benimaquia 02/03/2023
Ampliació horària 2023 28/02/2023
Anuncio ampliación BTT Técnico/a medio/a en Arquitectura (A2) 27/02/2023
Acta de requeriment per a declaració d'hereus abintestat 24/02/2023
Anunci llistat definitiu torn movilitat Agents Policia Local 24/02/2023
Anunci resultat prova de capacitació celebrada el día 20 de febrer de 2023 20/02/2023
Examen capacitació taxi 20.02.2023 amb solucions 20/02/2023
Exposició de la llista definitiva de candidats a jurat per als anys 2023-2024 13/02/2023
Anunci llistat provisional d´admesos i exclosos, i nomenament del tribunal, del procés selectiu de Gestors/es de l´OAC, sistema de concurs específic 10/02/2023
Anunci llistat definitiu d'admesos i exclosos 1ª convocatòria proves capacitació taxi Dénia 2023 09/02/2023
Anunci resultat notes segon ejercici específic procés selectiu funcionari de carrera Auxiliar de Biblioteca, torn lliure. 09/02/2023
Anunci Concurs de mèrits i resultat final Oficial 1ª Electricista, Promoció Interna. 06/02/2023
anunci calendari fiscal taxes gestionades per l'ajuntament 2023 03/02/2023
Anunci revisió baremació i calificació final PI Administratius/ves 01/02/2023