Tauler d'edictes

Edictes ajuntament de Dénia anteriors al 12 de març de 2024
Edicte Data publicació
Edicte ampliació horaris 2024 13/03/2024
Comunicat sobre interrupció del servici, dia 5 de març, de la plataforma municipal CONVOCA 04/03/2024
Anunci resultat prova de capacitació de taxi celebrada el dia 29 de febrer de 2024 29/02/2024
Edicte bases i convocatòria procés selectiu Mestre/a taller, per concurs oposició, torn lliure 28/02/2024
Anunci bases i convocatòria procés selectiu Vigilant de l'ORA, per concurs oposició, torn lliure de discapacitats 28/02/2024
Edicte rectificació convocatòria i obertura nou termini procés de provisió Tècnic/a superior/a Intervenció, torn de mobilitat interadministrativa 28/02/2024
Anunci resultat definitiu procés selectiu per concurs oposició ITOP, torn lliure en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal 27/02/2024
Exposició pública del projecte d’extensió de xarxa de sanejament en carrer Hebe (Fase I) 26/02/2024
Anunci resolució al·legacions i resultat final procés EC Oficial 2ª senyalització 21/02/2024
Anunci resolució al·legacions i resultat final procés EC Oficial 2ª jardineria 21/02/2024
Anunci procés selectiu BTT excepcional per currículums Enginyer/a Tècnic/a Industrial 19/02/2024
Anunci resolució d'al·legacions i resultat final procés estabilització concurs oposició una plaça Arquitecte/a superior/a 19/02/2024
Anunci publicació criteris correcció fase oposició procés selectiu 3 places Auxiliar administratiu/va, per promoció interna 19/02/2024
anunci període de cobrança padrons municipals exercici 2024 30/01/2024
aprovació definitiva ordenances fiscals 2024 08/01/2024