Tauler d'edictes

Edictes ajuntament de Dénia
Edicte Data publicació
Anunci resultats prova primera reconeiximent metge torn mobilitat PLD 22/03/2023
Edicte modificació titulacions bases específiques dels processos d'estabilització per concurs i per concurs oposició 22/03/2023
Llista provisional de persones admeses i excloses intendent policia local com a personal funcionari de carrera per promoció interna 22/03/2023
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de delineant de primera com a personal funcionari de carrera per promoció interna 22/03/2023
Anunci resolució segona revisió de reclamacions a la segona prova, procés selectiu d´Auxiliar de Biblioteca, torn lliure. 22/03/2023
Anunci resolució de reclamacions a la primera i segona prova del procés selectiu d´Auxiliar de Biblioteca. 21/03/2023
Plantilla de respostes de la segona prova de coneixements específics, corresponent al procés selectiu d´Auxiliar de Biblioteca. 17/03/2023
Llistat provisional admesos i exclosos BTT Arquitecte/a tècnic/a i nomenament del Tribunal, torn lliure 14/03/2023
Nota informativa sobre equivalència de títols acadèmics en els processos selectius per sistema d'estabilització 14/03/2023
Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable per a activitat de centre recreatiu de guerra de pintura, situat en polígon 20, parcel·la 194 09/03/2023
Llistat definitiu Agent de la Policia Local torn lliure 09/03/2023
Llistat definitiu de Oficial Policia Local 08/03/2023
Llistat provisional de Delineant de Primera Promoció Interna 06/03/2023
Anunci llistat definitiu d´admesos i exclosos, data, hora i lloc convocatoria aspirants de la provisió definitiva de Gestors/es OAC 03/03/2023
Anunci resultats revisió de reclamacions a la segona prova de coneixements específics procés selectiu Auxiliar de Biblioteca, torn lliure, concurs-oposició 03/03/2023