Tauler d'edictes

Edictes ajuntament de Dénia
Edicte Data publicació
Anunci resolució llistat provisional i tribunal de BTT Mestre/a Taller 12/08/2020
Bases específicas BTT Selecció abreujada per currículum-Tag-Assessor/a Serveis Socials 10/08/2020
Anunci llistat provisional BTT Programa temporal de l'àrea de territori i qualitat urbana 2020- 03/08/2020
Anunci llistat definitiu i data d'examen d'Arquitecte/a Tècnica Personal funcionari de Carrera (publicat en el BOP 31/07/2020) 31/07/2020
Informació pública llicència ambiental emmagatzematge de residus metàl·lics Pda. Madrigueres Sud, 34-4 31/07/2020
Anunci prova psicotècnica i entrevista d'Agent Policia Local Torn mobilitat 30/07/2020
Anunci notes prova perfil de competències BTT Oficial 2ª Electricista 30/07/2020
Nota aclaridora termini presentació instàncies BTT Mestre/a Taller 29/07/2020
Anunci resultats prova de coneixements B.T.T.Oficials 2ª Electricistes 23/07/2020
Anunci petició revisió puntuació Pla d'Ocupació 20/07/2020
Anunci comissió de serveis personal funcionari/a de carrera de tècnic/a superior vinculada a TAG adscrit a Medi Ambient. 15/07/2020
Anunci errada en el llistat de BTT electricistes 13/07/2020
aprobació definitiva modificació crèdits 4-2020 10/07/2020
Anunci resolució al·legacions de la segona prova d'oficial de primera pintor 10/07/2020
Aprovació inicial del pla d’actuació municipal davant el risc d’inundacions en el municipi de Dénia 09/07/2020