Coneix l'OAC Certificats electrònics admesos

Un certificat electrònic d'usuari és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura, i signar electrònicament les dades que s'envien de tal forma que es pugui comprovar la seva integritat i procedència.

L'Ajuntament de Dénia admet els certificats electrònics inclosos en el "Annex de proveïdors de serveis de certificació" de la Plataforma @firma (DNI electrònic, ACCV, CATCERT, FNMT, Camerfirma, …)

Pot obtenir informació sobre ells a les pàgines web dels seus respectius proveïdors (especialment, és útil conèixer si precisa algun element addicional per al seu correcte ús).

Tots dos certificats poden usar-se indistintament per a la realització de les gestions i tràmits que permetin la tramitació en línia amb certificat digital.