Coneix l'OAC Calendari dies inhàbils

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia està a disposició dels ciutadans els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. No obstant això, cal tindre en compte, a efectes de còmput de terminis, que es consideraran inhàbils els dies marcats com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la realització d'un tràmit en un dia inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00.00.01.

Es consideren dies inhàbils tots els dissabtes i diumenges de l'any, així com els festius que s'indiquen a continuació:

Calendari dies inhàbils 2019:

A més, en la part dreta de la capçalera de la Web de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia apareix la data i hora oficial indicant si és un dia hàbil o inhàbil.


2019 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100