Tràmits

Sol·licitud hort urbà

Els horts urbans de Dénia es troben al costat del Parc Públic De Torrecremada. En l'actualitat existeixen dues fases d'horts, amb un total de 50 horts en cadascuna de les fases.
La superfície de cada hort és d'uns 50m² aproximadament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones majors de 60 anys i que figuren inscrites en el Padró municipal d'habitants de Dénia, que estiguen capacitades físicament per al treball agrícola i que no convisquen amb alguna persona adjudicatària d'un altre hort.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presencial: Recollint l'imprès en els casellers de l'Oficina d'Atenció Ciutadana o al departament de Medi Ambient. Una vegada complimentat i signat es presentarà en l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Telematicament: Per accedir és necessari disposar d'un certificat electrònic. S'accedeix polsant el botó "Tramitar ara" i una vegada complimentat el formulari es firma electrònicament.
Es podrán adjuntar documents en format "pdf" o "jpg". El total de documents no podrà ser superior a 100Mb

Documentació necessària:

* Imprès de sol.licitud d'hort urbà
* Fotocopia del document nacional d'identitat o targeta de residència o document que legalment el sustituisca.
* Fotocopia del volant d'empadronament on conste l'antigüetat.

Impresos:

Tornar Tramitar ara