Tràmits

Ajudes per a l'Adquisició de Llibres de Text Infantil

L'Ajuntament de Dénia, per a garantir l'exercici del dret a l'educació dels estudiants del municipi, i amb la voluntat de col·laborar amb les seues famílies en l'esforç econòmic que el començament de curs els ocasiona, destinarà una aplicació pressupostària a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text de segon cicle d’infantil per al curs escolar 2020/2021.
Tota la informació està disponible a la web de l'Ajuntament http://www.denia.es/va/informacio/educacio/index.aspx#ayudas

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar aquestes ajudes el pare, mare, tutor o tutora legal, amb empadronament a Dénia, d’aquells alumnes matriculats en qualsevol curs de segon cicle d’Educació Infantil, en els centres educatius públics o concertats de la ciutat de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, durant el curs escolar 2020/2021.

Quan es pot sol·licitar:

Del 21 d'octure al 3 de novembre de 2020

Passos a seguir:

- Emplenar de manera telemática a través de la web el model de sol·licitud.
- Signar la sol·licitud els representants legals de la unitat familiar: pare i mare, tutor o tutora, que tinguen la consideració de persones sol·licitants
- Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia mitjançant certificat digital https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?area=false&id=68
O per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Dénia, sol·licitant cita prèvia a través de la seu electrònica https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=50 o al telèfon 965783555
 

Documentació necessària:

- Original del document bancari de manteniment de tercers
- Original del justificant de pagament amb validesa legal o eficacia administrativa, del cost d'adquisició de llibres de text.
- Si es el cas, carnet de familia monoparental en vigor.

Observacions:

Aprovat per Junta de Govern Local el llistat provisional d'Ajudes per a l'Adquisició de Llibres de Text, s'estableix un període de 10 dies naturals per a la seua comprovació i presentació de reclamacions.

El llistat provisional podrà ser consultat del 19 al 28 de novembre, a través del telèfon del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Dénia 965783555

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Educació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara