Tràmits

Procés selectiu de concessió de beques de formació d'estudis universitaris 2022

Convocatoria del procés de selecció per a la concessió de DEU BEQUES de formació d'estudis universitaris de grau, diplomatura, llicenciatura o equivalent, en el marc del programa de practiques formatives de l'Ajuntament de Dénia, per a prestar serveis durant el período estival, de l'1 de juliol al 31 d'agost, en les diferents àrees o departaments municipals

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones que estiguen cursant estudis universitaris de grau, diplomatura, llicenciatura o equivalent.

Quan es pot sol·licitar:

Del 23 al 31 de maig de 2022

Passos a seguir:

Es presentarà una única sol·licitud per cada persona interessada, obligatòriament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia (www.denia.es) accedint per l'oficina virtual, sense que càpien altres mitjans de presentació.

Documentació necessària:

Els requisits que es troben en l'instància de participació y en las bases especcífiques

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

Recurs de reposició en el plaç d'un mes des de l'aprovació de les bases

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara