Tràmits

Cessió de dependències municipals de la Regidoria del Major

Els espais que formen part de la Regidoria del Major són: Centre Social, Centre de Barri de l’Oest, Centre de Barri Sertorio i Espai Torrecremada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar espais totes les persones o entitats que vullguen fer activitats en les dependències mencionades, sempre que:
- Presenten un projecte de l’activitat a la Regidoria del Major.
- Realitzen activitats puntuals sense ànim de lucre.
La Regidoria corresponent haurà d’aprovar el projecte i autorizar l’ús de la sala.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En línia: omplint la fitxa que s’adjunta en la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia, en el termini que s’indica.
Registre General: Ajuntament de Dénia

Informació
Correu electrònic: majors@ayto-denia.es

Observacions:

Les sol·licituds es presentaran com a mínim amb 15 dies d’antelació.

On dirigir-se:

Centre Social

Impresos:

Tornar Tramitar ara