Tràmits

Gestió de les activitats de majors - Aules 3ª Edat

* Els tallers d'Aules de la Tercera Edat, van enfocats a persones majors de 65 anys i menors a partir de 55 si no estan en actiu laboral, sempre i quan ho justifiquen i complisquen la resta dels requisits que s'exigeixen en la matriculació.
Es realitzen tallers de les àrees d'Humanitats, arts plàstiques i física.
* Les persones matriculades en el curs 2016-17, podran realitzar la renovació de matrícula de dos tallers en els quals han estat matriculats durant el curs escolar. Aquests alumnes han d'estar matriculats en les dates de renovació i al corrent de pagament dels tallers.
La matriculació es realitzarà de l'1 al 23 de juny de 2017.
L'obtenció de plaça es realitzarà per ordre d'inscripció per qualsevol dels canals disponibles: presencialment a l'Oficina del Major, o en línia, mitjançant la seu electrònica.
* Publicació de places lliures: 14 de juliol.
* De l’1 al 15 de setembre, matriculació de places lliures.
* Les persones no empadronades però que hagen estat matriculades en el curs 2016-17 i hagen finalitzat al juny i estiguen al corrent de pagament, podran realitzar la sol·licitud de renovació de matrícula dels tallers en els quals han estat matriculats, en les dates marcades per l'Ajuntament. Això no significa obtenció de plaça.
La matriculació es realitzarà del 18 al 22 de setembre de 2017.
La reserva de plaça es realitzarà per ordre d'inscripció, en la data marcada per qualsevol dels canals disponibles: presencialment a l'Oficina del Major, o en línia, seu electrònica i dependrà de les places lliures que hagen quedat de la matriculació d'empadronats.
* En qualsevol moment, podrà tramitar-se la baixa en un taller, utilitzant el procediment corresponent en la seu electrònica o presencialment, però mai per telèfon.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tots els alumnes que han estat matriculats en el curs 2016-17 i hagen finalitzat aquest curs, a més, hauran d’estar al corrent de pagament. Aquests alumnes han de reunir obligatòriament els requisits de matrícula.
Podran sol·licitar informació totes les persones interessades en els tallers de les Aules de la Tercera Edat de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

En les dates marcades per a cada situació.

Passos a seguir:

Per a tràmits
En línia: emplenant la fitxa que s'adjunta en la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia, en el termini que s'indica.
Presencialment: en l'oficina del Major, Centre Social, C/ Calderón, núm. 4, 2n pis, en el termini que s'indica.
Per a informació general
Telefònicament: 96 642 61 65
Correu electrònic: majors@ayto-denia.es
Presencialment: en l'oficina del Major, Centre Social, C/ Calderón, núm. 4, 2n pis,

Observacions:

Per a sol·licitar la renovació de taller, les persones amb edats compreses entre 55 i 65 anys, hauran de presentar obligatòriament, la documentació justificativa de no trobar-se en actiu laboral.
No es garanteix la plaça als alumnes no empadronats, ja que tenen preferència els ciutadans que compleixen tots els requisits de matriculació. Les persones no empadronades matriculades en el curs anterior, tindran preferència sobre les noves sol·licituds

On dirigir-se:

Centre Social

Impresos:

Tornar Tramitar ara