Tràmits

Bodes civils

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes a oficiar cerimònies de matrimoni civil en els ajuntaments i en els llocs habilitats per a tal fin.

Qui pot sol·licitar-ho:

En general, qualsevol persona major d'edat empadronada en qualsevol municipi de l'Estat espanyol.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

1.- Anar al Registre Civil (de la ciutat en la qual estiga empadronat un dels dos contraents) a sol·licitar la informació sobre quina documentació cal aportar per a iniciar la tramitació.
2.– Reunir la documentació i presentar-la al Registre Civil, omplint la sol·licitud corresponent
Indicar si es vol celebrar la boda a atrvés de l'ajuntament.
3.- Una vegada s'ha entregat la documentació en el Registre Civil, i en cas d’haver decidit que la boda s'oficie mitjançant l'ajuntament, caldrà reservar data en el departament de Protocol: 96 643 17 39; protocol@ayto-denia.es
 4.- Quan el Registre Civil notifique a la parella que ja ha conclòs l'expedient, caldrà arreplegar-lo allí i portar-lo al departament de Protocol del'ajuntament. L'expedient tindrà validesa durant un any.
Taxes municipals:
100 €
De dilluns a divendres al matí
No en la Sala de Plens
De dilluns a dijous a la vesprada
No en la Sala de Plens
175 €
Divendres a la vesprada (des de les 15 h)
Dissabte i diumenge al matí i a la vesprada, tant en l’ajuntament com en altres llocs habilitats fora de les dependècies municipals.

700 €
En el Castell
La taxa només inclou l'ús de l'espai. El muntatge necessari per a celebrar la boda será a càrrecs dels contraents.
El Castell no es tanca al públic durant el muntatge, celebració i desmuntatge de la cerimònia.

Documentació necessària:

A més de l’expedient del Registre Civil, caldrà aportar la següent documentació:
· Fotocòpia del DNI o del passaport de la parella.
Si les còpies que estan incloses en l'expedient tenen bona resolució i és possible llegir les dades, no seran necessàries.
 · Fotocòpia del DNI o del passaport de les persones que actuaran com a testimonis el dia de la cerimònia. Caldrà que siguen dos persones majors d'edat, amb la documentació en vigor. Poden ser familiars o no de la parella.
 · Justificant d'haver pagat la taxa per matrimoni.

Import:

Vore "Més informació"

Normativa aplicable:

Llei 35/1994, de 23 de desembre

On dirigir-se:

Protocol

Documents relacionats:

Tornar