Tràmits

Sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació

L'ajuntament de Dénia destinarà la sala d'exposicions del Centre d'Art l'Estació per a propostes de caire artístic d'avantguarda o artistes consolidats


Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar la sala d'exposicions CENTRE D'ART L'ESTACIÓ, les i els artistes plàstics majors d'edat que ho desitgen, a través d'una proposta individual o col·lectiva d'obra ja produïda o en projecte.
Cada participant o equip d'artistes podrà presentar una única sol·licitud
Els artistes que hagen exposat en aquesta sala durant els últims quatre anys, NO podran participar en aquesta convocatòria.

Quan es pot sol·licitar:

Quan es publique la convocatòria per a 2020

Passos a seguir:

La documentació exigida en les bases, juntament amb la instància, es podrà presentar de la següent manera:

- De manera presencial de dilluns a divendres a la Casa Municipal de Cultura de Dénia Plaça Jaume I, s/núm, 03700-Dénia en horari de 10 a 14 i de 17 a 20 h. i també es podrà trametre per correu certificat a la mateixa adreça indicant:

CASA MUNICIPAL DE CULTURA DE DÉNIA

SOL·LICITUD SALA D'EXPOSICIONS ANY 2018

- Per correu electrònic a: cultura@ayto-denia.es

- Telemàticament: per accedir, cal disposar de certificat electrònic. Les peticions a la seu electrònica es realitzaran de la següent manera:

- Descarregar l'imprés específic "Sol·licitud exposció Centre d'Art l'Estació"
- Emplenar l'imprés i guardar-lo en pdf 
- Polsar el botó "Tramitar ara", complimentar-lo i signar-lo electrònicament. Abans d'enviar el formulari caldrà adjuntar l'imprès específic en pdf. i tota la documentació exigida en les bases en format pdf o jpg.

Documentació necessària:

- Imprés de sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació degudament emplenat

- Currículum artístic de la persona o persones integrants de l'equip i, ressenyes crítiques de les exposicions realitzades

- Dossier fotogràfic en format imprés d'imatges a color amb un mínim de cinc obres i un màxim de 15, degudament catalogades (títol, any de realització, tècniques, dimensions, etc.) així com qualsevol altre document que, a juí del sol·licitant, permeta valorar millor l'exposició que es pretén realitzar

- Breu projecte de l'exposició a realitzar

Termini de resolució:

La resolució de la convocatòria es notificarà a totes les persones sol·licitants durant la primera quinzena del mes de setembre de 2017

Normativa aplicable:

- Bases per a la sol·licitud de la sala d'exposicions Centre d'Art l'Estació de l'Ajuntament de Dénia.

Òrgan de resolució:

Un jurat nomenat a l'efecte

Recurs:

La resolució del jurat serà inapel·lable

On dirigir-se:

Cultura

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara