Tràmits

Modificació de dades en el Padró d'Habitants

El tràmit permet modificar les dades personals del Padró Municipal d'Habitants, en cas que s'observe un error en les seues dades personals, com per exemple el nom, cognoms, data de naixement, DNI, passaport, targeta de residència, sexe, municipi o província de naixement, nacionalitat i titulació acadèmica.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tots aquells ciutadans que estiguen inscrits en el Padró Municipal d'Habitants i hagen comprovat un error en la seua inscripció.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

S'aportarà el document que acredite la dada que es considera errònia (DNI, passaport, targeta de residència, certificat del Registre Civil, etc.).

Termini de resolució:

Immediat.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d'Empadronament.
·Resolució de 21 de juliol de 1997.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Tornar Tramitar ara