Tràmits

Sol·licitut Sala Polivalent Joventut

La sala polivalent de Joventut, és un espai d'ús sociocultural, promogut per la Regidoria de Joventut de l´Ajuntament de Dénia, que té com a objectiu incrementar la xarxa d'equipaments i espais públics, que donen suport a la producció sociocultural de la ciutat de Dénia. La sala polivalent de Joventut, està a disposició de les diferents entitats socioculturals que es desenvolupen en la ciutat.
(Per a més informació, consultar el Reglament)

Qui pot sol·licitar-ho:

1.Podran sol•licitar l'ús d’aquest espai totes aquelles entitats, associacions o ciutadans i ciutadanes de Dénia amb caràcter NO LUCRATIU.

2.Si la sol•licitud per part de la persona sol•licitant és amb ànim de lucre, l'associació, ciutadà o ciutadana o entitat haurà de pagar un lloguer per aquest espai.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Per sol•licitar l’espai polivalent de Joventut, els ciutadans, associacions o entitats hauran d’emplenar, prèviament a l’ús de l’espai, una instància dirigida al Departament de Joventut. El model d’aquesta és l’habitual en registre, on especificaran les seues dades, les activitats que desitgen realitzar en aquest espai i l'horari en què pretenen desenvolupar-les. Aquesta instància es presentarà en el Registre Municipal o a través de la seu electrònica i serà estudiada pel departament de Joventut. La persona sol•licitant rebrà per escrit l'autorització d'ús, i a partir d’aquest moment podrà utilitzar la sala polivalent en cas que la sol•licitud siga atesa de forma positiva.

Quan la sol•licitud siga realitzada per a una activitat lucrativa, o per a una entitat que comporte un benefici particular, l´Ajuntament establirà unes taxes per aquest espai:

- Lloguer 175€/dia
- Fiança 300€

(Més informació en el Reglament)

Import:

175€

Normativa aplicable:

Normes d´ús i funcionament de la Sala Polivalent de Joventut

On dirigir-se:

Joventut

Entitat tramitadora:

Juventut i festes

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara