Tràmits

Sol.licitut carnet d´alberguista, estudiant internacional (ISIC), i professor internacional (ITIC)

L´oficina de Joventut de l´Ajuntament de Dénia, com a entitat col·laboradora de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ. Generalitat Jove), gestiona i tramita el carnet d’alberguista i els carnets internacionals d’estudiant (ISIC) i de professor (ITIC).
Modalitats i requisits:
Carnets d´alberguista:
Els carnets d'alberguista en diferents modalitats (adult, juvenil, familiar i grups) permeten allotjar-se en tots els albergs de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), mes de 4.200 albergs situats a 60 països de tot el mon.
La Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat Valenciana pertanyen a esta Federació.
Preus:
Juvenil: De 14 a 29 anys ______ 6 €
Adult: Majors de 30 anys ______ 13 €
Familiar:  Parelles i els seus fills menors de 14 anys  ______ 21 €
Grup:  Un mínim 10 persones ______16€  
 
La validesa dels carnets és d'1 any a partir de la data d'emissió.
Per a sol.licitar-los, calç presentar l'original o fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Carnet internacional d´estudiant (ISIC):
Amb aquest carnet de la ISTC pots identificar-te i obtindre descomptes i avantatges en transports, allotjaments, museus, teatres, cines, etc.
Poden sol·licitar-lo els estudiants universitaris, d'ensenyances mitges o escoles oficials que acrediten la seua condició d'estudiants i la seua validesa en el curs acadèmic actual és (de setembre a desembre de l'any següent)*
Requisits: ser major de 12 anys, presentar el DNI, NIE o passaport, acreditar la matrícula del curs escolar vigent (per mitjà del pagament de les taxes, matrícula o certificat del centre on estigues matriculat) i una fotografia de carnet.
Carnet internacional de professor (ITIC)
Amb este carnet de la ISTC pots identificar-te i obtindre descomptes i avantatges en museus, teatres, cines, etc.
Per a obtindre-ho s'ha d'acreditar la condició de professor i  la seua validesa és d'un curs acadèmic (de setembre a desembre de l'any següent)*
Requisits: presentar el DNI, NIE o passaport, acreditar la condició de professor durant l'any en curs (per mitjà d'una nòmina recent o certificat del centre a on s'impartixen les classes) i una fotografia de carnet.

*La validesa dels carnets internacionals d'estudiant i de professor coincidix amb la duració del curs acadèmic. Per això, la seua expedició s'inicia, anualment, en el mes de setembre i no abans.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

-Fer el pagament de l´import del carnet sol·licitat, en qualsevol de les entitats col·laboradores, en els caixers de l'Ajuntament o via online en la pàgina web www.dénia.es
-Presentar en l´oficina de Joventut:
- L'original o fotocòpia del DNI, NIE o passaport (carnet alberguista)
- DNI, NIE o passaport, acreditar la matrícula del curs escolar vigent (per mitjà del pagament de les taxes, matrícula o certificat del centre on estigues matriculat) i una fotografia de carnet. (carnet d´estudiant)
-DNI, NIE o passaport, acreditar la condició de professor durant l'any en curs (per mitjà d'una nòmina recent o certificat del centre a on s'impartixen les classes) i una fotografia de carnet. (carnet de professor)
-El pagament del carnet.

Observacions:

Més informació:
www.gva.es
www.isic.es

On dirigir-se:

Joventut

Entitat tramitadora:

Juventut i festes

Tornar Tramitar ara