Tràmits

Sol·licitud participació en premis i concursos culturals

Participació en els distints premis i concursos de l'Ajuntament de Dénia:
- Concurs de Fotografia "Tema Dénia"
- Concurs de Cartell Anunciador de la Festa Major
- Concurs de Llibrets de Falles
- Concurs de Pintura Ràpida

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física, a excepció del Concurs de Llibrets de Falles que va dirigit a les Comissions Falleres.

Quan es pot sol·licitar:

En el termini establert en la convocatòria de cada concurs

Passos a seguir:

 Presentació d'instàncies, segons l'establert a la convocatòria. 
 

Documentació necessària:

Obra o obres, segons l'establert a la convocatòria

Normativa aplicable:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia
- Convocatòria de cada Concurs

Òrgan de resolució:

Departament de Cultura

On dirigir-se:

Cultura

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara