Tràmits

Sol·licitud de cessió d'ús de Sales d'Exposicions de la Casa de la Cultura

Sol·licitud d'un dels 3 espais expositius de la Casa Municipal de cultura:
- Sala Pintor Llorens (Planta baixa)
- La sala Gran(1ª Planta)
- Vestíbul de la 1ª Planta

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar qualsevol de les tres sales d'exposicions de la Casa de la Cultura els artístes plàstics majors d'edat que ho desitgen, mitjançant una proposta individual o col·lectiva. Cada participant o equip d'artístes podrá presentar una única sol·licitud.
Els artístes que no hagen exposat (de manera individual) en aquestes sales durant els últims quatre anys tindran preferencia en les sol·licituds.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

La sol·licitud específica "sol·licitud de cessió d'us de sales d'Exposicions de la Casa de la Cultura", podrà presentar-se: 
- Presencial o per correu postal a: 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA
Pl. Jaume I, s/n
03700-Dénia

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 22 h.
Dissabte de 10 a 13,30h. i de 18 a 21 h. 
- Telemàticament: per accedir, cal disposar de certificat electrònic. Les peticions a la seu electrònica es realitzaran de la següent manera:
- Polsar el botó "Tramitar ara", complimentar-lo i signar-lo electrònicament.
 

Documentació necessària:

Sol·licitud específica degudament complimentada.

Termini de resolució:

El termini en resoldre és variable per qüestions de calendari

Normativa aplicable:

CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES SALES MUNICIPALS D'EXPOSICIONS DE LA CASA DE LA CULTURA DE DÉNIA

Òrgan de resolució:

DEPARTAMENT DE CULTURA. CASA MUNICIPAL DE CULTURA. PL Jaume I, s/n E-mail cultura@ayto-denia.es

On dirigir-se:

Cultura

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara