Tràmits

Ocupació de via pública

L'ocupació de via pública ha d'autoritzar-se per a la instal·lació de contenidors d'obra, bastidors, casetes d'informació, mudances, buidatge de fosses sèptiques i altres objectes que ocupen la via pública.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentar la sol·licitud amb tota la informació
És interessant per agilitzar el tràmit, consultar prèviament amb la Policia Local les dates, hores i llocs d'ocupació de via pública previstes (de manera presencial, telefònica o mail).

Documentació necessària:

Plànol de situació exacta de l'ocupació sol·licitada.
Llicència d'obra, en el seu cas,
Característiques tècniques (tonatge) i segur del vehicle de treball.

Observacions:

Quan la prestació d'un servici de retirada de vehicles de la via pública es realitze amb ocasió de la petició d'execució d'obres, treball o actes que afecten a un servici públic o privat, es meritarà pel contractista o peticionari el 40% de la taxa establida en l'ordenança fiscal de retirada de vehicles, art. 6.A). A mode d'exemple, un turisme desplaçat té un cost de 44 euros.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Import:

Segons metres d'ocupació

Normativa aplicable:

Ordenança municipal de neteja urbana (arts. 126 y 149)
Ordenança fiscal reguladora de la taxa poe prestació de servicis d'interés particular per la Policia Local, immobilització, dipòsit i retirada de vehicles de la via pública (arts. 4 y 6)

Òrgan de resolució:

Regidor delegat de seguretat ciutadana i mobilitat

Recurs:

Potestatiu de reposició davant l'Alcaldia o contenciós administratiu.

On dirigir-se:

Policia Local

Impresos:

Tornar Tramitar ara