Tràmits

Sol·licitud per a demanar un nom de carrer

Tràmit per a proposar a l'Ajuntament un nom per a les vies noves del municipi.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar-ho institucions, associacions o persones particulars interessades.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

El tràmit s'iniciarà d'ofici o a instàncies de part.
Si la proposta es fa a instàncies de part, es presentarà la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), i adjuntaran un escrit en el qual s'expose una justificació o exposició raonada d'aquesta proposta.
L'admissió i tramitació dels noms proposats, sobretot quan es refereixen a persones de la comunitat els mèrits de les quals no són de coneixement general, solament es realitzarà si la sol·licitud ve acompanyada i avalada per signatures o cartes de suport, d'institucions, associacions o altres col·lectius o bé de particulars, que demostren o justifiquen que la sol·licitud respon a la demanda d'un grup ampli de la comunitat, i caldrà que adjunten una biografia de la persona a que es vol dedicar el carrer.
Els acords sobre la modificació dels noms de les vies, carrers, camins i places, etc., es comunicaran a totes les persones que figuren com a interessades i a les persones, institucions o organismos que puguen resultar particularment afectats, llevat que la modificació consistisca en una mera traducció.

Documentació necessària:

·Imprés de sol·licitud general degudament emplenat, acompanyat dels documents que s'exposen en el punt anterior segons el cas.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Ordenança Reguladora de la Denominació i Retolació de vies urbanes i de la identificació d'edificis i vivendes del municipi de Dénia.
·Reial decret 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Òrgan de resolució:

ESTADÍSTICA

Tornar Tramitar ara