Tràmits

Informe d'objecte tributari

Quan l'adreça que figura en el cadastre no es correspon amb l'adreça que figura en la guia de carrers municipal, es pot demanar que s'emeta un informe on figure l'adreça correcta amb la seua corresponent referencia cadastral.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Documentació necessària:

Termini de resolució:

Tres mesos.

Import:

Expedició d'informe: 30,00€.

Normativa aplicable:

·Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgan de resolució:

ESTADÍSTICA

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Estadística

Impresos:

Tornar Tramitar ara