Tràmits

Informe-Certificat de correspondència d'adreça

Document públic que acredita el canvi de denominació d'un carrer o numeració d'un edifici del terme municipal per a la seua presentació en algún tràmit.
Quan un carrer ha canviat de nom o un edifici ha canviat el seu número de policia, es pot sol·licitar un informe o certificat d'aquest canvi.
S'acredita la correspondència de les dades antigues amb les dades actuals.
També es tramita la correspondència entre el cadastre actual i el cadastre antic de rústica.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Documentació necessària:

Termini de resolució:

Tres mesos.

Import:

Expedició de l'informe: 30,00€. Expedició certificat: 34,00€.

Normativa aplicable:

·Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Reglament Administratiu Comú.

Òrgan de resolució:

ESTADÍSTICA

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Estadística

Impresos:

Tornar Tramitar ara