Tràmits

Adhesió Programa Bo Consum 2023

Programa destinat a potenciar les compres en el municipi de Dénia, per a fer costat a les llars i establiments adherits, i per a promoure la reactivació econòmica de la xarxa empresarial i el consum local.

El programa consta de 3 campanyes que es faran segons el calendari següent:

Campanya d’estiu: del 15 de juny al 3 de juliol.
Campanya de tardor: del 27 de setembre al 16 d'octubre
Campanya de Nadal: del 15 de novembre al 13 de desembre

La inscripció en el programa Bons Consum es concedirà per a participar en totes les campanyes que s’inicien a partir de la data d’autorització municipal del comerç o servei, sempre que es mantinga el compliment dels requisits establits en les bases.

Els comerços o serveis inscrits i autoritzats a participar en el Programa Bons Consum que desitgen donar-se de baixa hauran de comunicar-ho, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància dirigida als Serveis Econòmics.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones titulars dels establiments comercials o serveis que s'adherisquen al programa Bo Consum 2023 i complisquen els requisits establits en la base 4 d’aquesta convocatòria.

Quan es pot sol·licitar:

Fins el 15 de novembre de 2023

Passos a seguir:

Empleneu la sol·licitud de participació i aporteu la documentació establida en la base 5 de les bases que regeixen aquesta convocatòria.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

negatiu

Normativa aplicable:

a)Bases Reguladores de la Convocatòria
b)Ordenança General de Subvencions
c)Llei General de Subvencions
d) Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques
e) I la resta de normativa d'aplicació

Òrgan de resolució:

Junta Govern Local

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara