Tràmits

Certificat del número de policia

Certificat que constata el nom de la via i el número de policia d'un immoble.

Qui pot sol·licitar-ho:

El pot sol·licitar qualsevol persona interessada que puga identificar l'emplaçament de l'immoble per qualsevol mitjà.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Documentació necessària:

Termini de resolució:

Tres mesos.

Import:

L'import que cal abonar serà de 14,00€

Normativa aplicable:

·Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

Òrgan de resolució:

ESTADÍSTICA

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Estadística

Impresos:

Tornar Tramitar ara