Tràmits

Sol·licitud participació D*NA Festival Restaurant 2021

Bases reguladores per a la participació de restaurants, bars, cafeteries, gelateries, comerços d'alimentació, productors agrícoles i elaboradors agroalimentaris en l'esdeveniment «D*NA Festival Restaurant», a celebrar a Dénia del 3 al 6 de desembre de 2021

Qui pot sol·licitar-ho:

- Empreses d'hostaleria i comerç alimentari
- Productors agrícoles i empreses elaboradores agroalimentàries

Quan es pot sol·licitar:

Fins el dia 16 de novembre (inclòs)

Passos a seguir:

Les empreses interessades hauran de dirigir la seua sol·licitud a l' «Oficina de la Innovació i Creativitat de l'Ajuntament de Dénia», a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/es/index.aspx ), amb la signatura electrònica segons disposen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació necessària:

La sol·licitud es realitzarà presentant el formulari de sol·licitud de participació degudament emplenat i signat (la sol·licitud inclou una “Declaració responsable” ) i  adjuntant l' “Annex de valoració”, que es troba disponible en el tràmit "Sol·licitud de participació en el D*NA Festival Restaurant 2021" en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Dénia.

Sil·lenci administratiu:

No

Import:

Gratis

Normativa aplicable:

- Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan de resolució:

Oficina de la Innovació i la Creativitat de l'Ajuntament de Dénia

On dirigir-se:

Oficina de la Innovació i la Creativitat

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara