Tràmits

Sol·licitud genèrica departament de Personal (únicament si no està publicat un tràmit específic)

Aquest tràmit permet presentar sol·licituds dirigides al departament de Personal de l'Ajuntament de Dénia sempre que no figure publicat en la seu electrònica el tràmit específic que desitge realizar (article 66.6 de la Llei 39/2015).

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Observacions:

IMPORTANT. Aquest tràmit únicament s´utilitzarà quan no figure publicat el tràmit específic en la seu, tal com indica art. 66.6 de la Llei 39/2015: "Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats".

És a dir, que únicament podrà utilitzar-se aquest tràmit electrònic quan no existisca tràmit específic publicat.

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Impresos:

Tornar Tramitar ara