Tràmits

Subsanació d'ajudes parèntesi(2)

Aquesta sol.licitud te per objecte subsanar aquelles sol.licituts d'ajudes parèntesi (2) dirigides a autònoms i microempreses que exerceixen la seua activitat al terme municipal de Dénia.
.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquelles persones que hagen fet la sol.licitut d'ajudes parèntesi (2) dintre del termini donat per fer aquesta sol.licitut.

Quan es pot sol·licitar:

Del 29 juny fins 10 díes després de la publicació del llistat provisional de beneficiaris ajudes parèntesi (2)

Documentació necessària:

* Aquella que es reclame per completar la seva sol.licitut d'acord en les bases que regeixen la present convocatòria.

Termini de resolució:

6 mesos desde la sol.licitud

Sil·lenci administratiu:

negatiu

Normativa aplicable:

* Bases Reguladores de les ajudes parèntesi a autònoms i microempreses del municipi de Dénia afectades per la pandèmia, dintre el Pla Resistir de la GVA.
* Ordenança Reguladora de Subvencións de l'Ajuntament de Dénia
* Llei 38/2003, General de Subvencions
* Reglament que desenvolupa la llei general de subvencions
* Llei 39/2015, 1 d'octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques...

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

* Recurs de Resposició
* Recurs Contenciós administratiu

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara