Tràmits

Autorització de cremes agrícoles en sòl no urbanitzable

L'Ordenança reguladora de l'ús del foc en Dénia és l'instrument normatiu que regula les cremes de restes vegetals que poden realitzar-se en el municipi de Dénia, únicament en sòl rústic (sòl no urbanitzable) i sols en les zones autoritzades (zona D del plànol).
Per altra banda, la Conselleria competent en prevenció d'incendis podrà autoritzar l'ús del foc en activitats agrícoles que es realitzen en terrenys forestals mitjançant la sol.licitud de cremes especial de la Conselleria.
No s'autoritzaran cremes en terrenys urbans, industrials o urbanitzables.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els/les titulars de terrenys agrícoles del municipi de Dénia

Quan es pot sol·licitar:

Durant el període de cremes autoritzat

Passos a seguir:

Cal dirigir-se a l'oficina d'atenció al ciutadà i sol.licitar el imprés de sol.licitud d'autorització de cremes i complimentar-lo amb les dades i presentar-lo en la mateixa oficina per obtenir l'autorització.
També es pot obtenir mitjançant la seu electrònica.

Documentació necessària:

Certificat cadastral de les parcel.les on es pretén realitzar la crema

Observacions:

L'horari per realitzar les cremes és des de l'alba fins les 13:30 hores, de dilluns a dissabte, i el periode autoritzat és des del 15 d'octubre fins al 30 de maig, ambdós inclosos

Normativa aplicable:

Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal, de la Comunitat Valenciana
Decret 98/1995, del Reglament de la Llei 3/1993

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara