Tràmits

Sol·licitud de gual permanent, laboral, nocturn i extra radi

Està subjecte a Autorització Municipal l'accés de vehicles a l'interior d'immobles quan siga necessari creuar voreres o altres béns de domini i ús públic o que supose un ús privatiu o una especial restricció de l'ús que corresponga a tots els ciutadans respecte a tots béns o impedisca l'estacionament o parada d'altres vehicles en el front pel qual es realitza l'accés.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que siga titular de l'establiment o local o que dispose el dret d'ús del mateix. En aquest últim cas, serà necessari que el propietari signe una declaració manifestant que coneix la sol·licitud de gual cursada i està conforme amb la mateixa.

Quan es pot sol·licitar:

Durante todo el año

Passos a seguir:

Documentació necessària:

Ve determinada en la pròpia instància.

Observacions:

Ha d'abonar-se una taxa de 40 euros per a la tramitació de l'expedient.
Una vegada concedit el gual, la retirada de les plaques exigeix el pagament de 39 euros.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

40 €

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal de Tràfic i Circulació
Ordenança Fiscal

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Protecció ciutadana

Recurs:

Reposició en un mes des de la notificació de la resolució al mateix Ajuntament i alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació davant el jutjat del contenciós administratiu d'Alacant

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Tornar Tramitar ara