Tràmits

Declaració Responsable Obra Menor

Declaració responsable obra menor

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga o no titular de l'inmoble

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Òrgan de resolució:

La Regidora Delegada competent

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara