Tràmits per tipus

Tràmits per tipus
Tràmit Tramitació
Sol·licitud de llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós Presencial - On-line
Sol·licitud de Bonificació de l'I.C.I.O Presencial - On-line
Sol·licitud de bústies pluridomiciliàries en el municipi de Dénia - Ampliació de bateries Presencial - On-line
Sol·licitud de cessió d'ús de Sales d'Exposicions de la Casa de la Cultura Presencial - On-line
Sol·licitud de concessió d'honors i distincions Presencial - On-line
Sol·licitud de gual permanent, laboral, nocturn i extra radi Presencial - On-line
Sol·licitud de participació en processos selectius de borsa de treball temporal Presencial
Sol·licitud de participació en processos selectius de Persona Funcionari de Carrera i Personal Laboral Fix Presencial - On-line
Sol·licitud de plaques de denominació de carrers Presencial - On-line
Sol·licitud d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació Presencial - On-line
Sol·licitud genèrica departament de Personal (únicament si no està publicat un tràmit específic) Presencial - On-line
Sol·licitud hort urbà Presencial - On-line
Sol·licitud participació D*NA Festival Restaurant 2021 Presencial - On-line
Sol·licitud participació en premis i concursos culturals Presencial - On-line