Tràmits per tipus

Tràmits per tipus
Tràmit Tramitació
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe municipal d'obres admissibles o afecció patrimonial Presencial - On-line
Informe Municipal previ a actuacions urbanístiques d'obra major en sol urbà Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line
Llicència ambiental Presencial - On-line
Llicència d' Obra Major Presencial - On-line
Llicència de Parcel.lació Presencial - On-line
Llicència Obra Menor Presencial - On-line
Mediació Policial Presencial - On-line
Modificació dades del padró de contribuïents Presencial
Modificació de dades en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Ocupació de via pública Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line