Tràmits per tipus

Tràmits per tipus
Tràmit Tramitació
Certificat compatibilitat urbanística Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line
Cessió de dependències municipals de la Regidoria del Major Presencial - On-line
Classes de valencià Presencial - On-line
Compensació de Deutes Presencial - On-line
Comunicació d'Activitats Inòcues Presencial - On-line
Confirmació de residència d'estrangers comunitaris Presencial - On-line
Convocatòria pública de subvencions dirigides a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a programes i actuacions en l'Àrea de Benestar Social, durant l'exercici 2019 Presencial - On-line
Dades numèriques de població Presencial - On-line
Declaració responsable activitats Llei 12/2012 Presencial - On-line
Declaració Responsable Ambiental Presencial - On-line
Declaració responsable d'espectacles Presencial - On-line
Declaració Responsable instal·lación eventuals, portàtils i desmuntables Presencial - On-line