Tràmits per tipus

Tràmits per tipus
Tràmit Tramitació
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Ajuda econòmica familiar Presencial - On-line
Ajudes per a l'Adquisició de Llibres de Text Infantil Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Bodes civils Presencial
Borsa d'Habitatge de Lloguer Presencial - On-line
Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació Presencial - On-line
Canvi de titularitat d'espectàcles Presencial - On-line
Canvi titularitat llicència ambiental, declaració responsable o comunicació activitat innòcua Presencial - On-line
Certificat compatibilitat urbanística Presencial - On-line