Tràmits per tipus

Tràmits per tipus
Tràmit Tramitació
Declaració Responsable Obra Menor Presencial - On-line
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Al·legacions procedimient sancionador per multes de trànsit Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Autorització de cremes agrícoles en sòl no urbanitzable Presencial - On-line
Autorització dispar pirotècnic 10 kg NEC Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Beques Màster Arrossos i Alta Cuina Mediterrània 2020 Presencial - On-line
Bodes civils Presencial
Borsa d'Habitatge de Lloguer Presencial - On-line
Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació Presencial - On-line