Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda. Sol·licitud inicial i renovació. Presencial - On-line
Targeta d'armes de categoria quarta (aire comprimit, airsoft/paintball) Presencial - On-line
Targeta d'estacionament de resident barri Les Roques Presencial - On-line
Taules petitòries Presencial - On-line
Transmissió de la llicència de taxi de Dénia Presencial - On-line
Transparència: accés a la informació pública Presencial - On-line
Venda no sedentària carros i llibres en llocs aïllats per a Falles, festes Santíssima Sang i moros i cristians 2023 Presencial - On-line