Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Transmissió de la llicència de taxi de Dénia Presencial - On-line
Transparència: accés a la informació pública Presencial - On-line
Venda no sedentària carros i llibres en llocs aïllats per a falles, festes i moros 2020 Presencial - On-line