Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Sol·licitud d'informe d'integració social (per a la tramitació d'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals. Arrelament social). Presencial - On-line
Sol·licitud d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació Presencial - On-line
Sol·licitud genèrica departament de Personal (únicament si no està publicat un tràmit específic) Presencial - On-line
Sol·licitud hort urbà Presencial - On-line
Sol·licitud participació en premis i concursos culturals Presencial - On-line
Sol·licitud per a demanar un nom de carrer Presencial - On-line
Sol·licitud per tala d'arbrat privat Presencial - On-line
Sol·licitut "Corresponsals Juvenils" Presencial - On-line
Sol·licitut aules Artístcs Presencial - On-line
Sol·licitut aules Joventut (Ronda Muralles) Presencial - On-line
Sol·licitut inscripció psicomotricitat Presencial - On-line
Sol·licitut Sala Polivalent Joventut Presencial - On-line
Subsanació adhesió campanya bo consum 2023 Presencial - On-line
Subsanació sol.licitut ajudes pimes,micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals. Anualitat 2023 Presencial - On-line