Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Renovació inscripció padronal ENCSARP Presencial - On-line
Sol.licitud de certificats a Recursos Humans Presencial - On-line
Sol.licitud de servei d'atenció residencial/centre de dia municipal Santa Llúcia Presencial - On-line
Sol.licitut carnet d´alberguista, estudiant internacional (ISIC), i professor internacional (ITIC) Presencial - On-line
Sol·licitud cessió/lloguer dependències culturals municipals Presencial - On-line
Sol·licitud d’informe de disponibilitat d’habitatge Presencial - On-line
Sol·licitud d'activitats diverses a la via pública Presencial - On-line
Sol·licitud de llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós Presencial - On-line
Sol·licitud de Bonificació de l'I.C.I.O Presencial - On-line
Sol·licitud de bústies pluridomiciliàries en el municipi de Dénia - Ampliació de bateries Presencial - On-line
Sol·licitud de cessió d'ús de Sales d'Exposicions de la Casa de la Cultura Presencial - On-line
Sol·licitud de concessió d'honors i distincions Presencial - On-line
Sol·licitud de consulta de documents a l´arxiu Presencial - On-line
Sol·licitud de gual permanent, laboral, nocturn i extra radi Presencial - On-line
Sol·licitud de participació en processos selectius de borsa de treball temporal Presencial