Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Sol·licitud de subvenció per a programes i actuacions en l'àrea de comerç per a l'exercici 2020 Presencial - On-line
Sol·licitud d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació Presencial - On-line
Sol·licitud hort urbà Presencial - On-line
sol·licitud participació en premis i concursos culturals Presencial - On-line
Sol·licitud per a demanar un nom de carrer Presencial - On-line
Sol·licitud per tala d'arbrat privat Presencial - On-line
Sol·licitut aules Artístcs Presencial - On-line
Sol·licitut aules Joventut (Ronda Muralles) Presencial - On-line
Sol·licitut Sala Polivalent Joventut Presencial - On-line
Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda. Sol·licitud inicial i renovació. Presencial - On-line
Targeta d'armes de categoria quarta (aire comprimit, airsoft/paintball) Presencial - On-line
Targeta d'estacionament de resident barri Les Roques Presencial - On-line
Taules petitòries Presencial - On-line
Transmissió de la llicència de taxi de Dénia Presencial - On-line