Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Sol·licitut aules Joventut (Ronda Muralles) Presencial - On-line
Sol·licitut Sala Polivalent Joventut Presencial - On-line
Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda. Sol·licitud inicial i renovació. Presencial - On-line
Targeta d'armes de categoria quarta (aire comprimit, airsoft/paintball) Presencial - On-line
Transmissió de la llicència de taxi de Dénia Presencial
Transparència: accés a la informació pública Presencial - On-line
Venda no sedentària carros i llibres en llocs aïllats per a falles, festes i moros 2020 Presencial - On-line