Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Sol·licitut aules Artístcs Presencial - On-line
Sol·licitut aules Joventut (Ronda Muralles) Presencial - On-line
Sol·licitut Sala Polivalent Joventut Presencial - On-line
Targeta d'armes de categoria quarta (aire comprimit, airsoft/paintball) Presencial - On-line
Transparència: accés a la informació pública Presencial - On-line

2018 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100