Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Sol·licitud de bústies pluridomiciliàries en el municipi de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud de cessió d'ús de Sales d'Exposicions de la Casa de la Cultura Presencial - On-line
Sol·licitud de concessió d'honors i distincions Presencial - On-line
Sol·licitud de gual permanent, laboral, nocturn i extra radi Presencial - On-line
Sol·licitud de participació en processos selectius de borsa de treball temporal Presencial - On-line
Sol·licitud de participació en processos selectius de Persona Funcionari de Carrera i Personal Laboral Fix Presencial - On-line
Sol·licitud de plaques de denominació de carrers Presencial - On-line
Sol·licitud de subvenció per a programes i actuacions en l'àrea de comerç per a l'exercici 2019 dirigides a Assocacions sense ànim de lucre del municipi de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Dénia Presencial - On-line
Sol·licitud exposició Centre d'Art l'Estació Presencial - On-line
Sol·licitud hort urbà Presencial - On-line
sol·licitud participació en premis i concursos culturals Presencial - On-line
Sol·licitud per a demanar un nom de carrer Presencial - On-line
Sol·licitud per tala d'arbrat privat Presencial - On-line
Sol·licitut aules Artístcs Presencial - On-line