Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Ocupació de via pública Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Canvi titularitat provisional Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires. Renovació Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Primera Ocupació Presencial - On-line
Recurs de reposició sanció trànsit Presencial
Renovació inscripció padronal ENCSARP Presencial - On-line
Segona Ocupació Presencial - On-line
Sol.licitud de certificats a Recursos Humans Presencial - On-line
Sol.licitut carnet d´alberguista, estudiant internacional (ISIC), i professor internacional (ITIC) Presencial - On-line
Sol·licitud cessió/lloguer dependències culturals municipals Presencial - On-line
Sol·licitud d'activitats diverses a la via pública Presencial - On-line
Sol·licitud de llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós Presencial - On-line
Sol·licitud de Bonificació de l'I.C.I.O Presencial - On-line