Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Informació i tramitació d'ajudes públiques en matèria d'habitatge. Presencial - On-line
Informació urbanística Presencial - On-line
Informe de distància Presencial - On-line
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe municipal d'obres admissibles o afecció patrimonial Presencial - On-line
Informe Municipal previ a actuacions urbanístiques d'obra major en sol urbà Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line
Justificació comerços adherits Campanya Bo-consum Dénia 2022 Presencial - On-line
Llicència ambiental Presencial - On-line
Llicència d' Obra Major Presencial - On-line
Llicència de Parcel.lació Presencial - On-line
Llicència Obra Menor Presencial - On-line
Mediació Policial Presencial - On-line
Modificació dades del padró de contribuïents Presencial