Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Confirmació de residència d'estrangers comunitaris Presencial - On-line
Convocatòria pública de subvencions dirigides a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a programes i actuacions en l'Àrea de Benestar Social, durant l'exercici 2022 Presencial - On-line
Dades numèriques de població Presencial - On-line
Declaració responsable activitats Llei 12/2012 Presencial - On-line
Declaració Responsable Ambiental Presencial - On-line
Declaració responsable d'espectacles Presencial - On-line
Declaració Responsable instal·lación eventuals, portàtils i desmuntables Presencial - On-line
Declaració Responsable Ocupació sòl urbà Presencial - On-line
Devolució d'avals o fiances Presencial - On-line
Devolució d'ingressos indeguts Presencial - On-line
Divisió Horitzontal Presencial - On-line
Empleats/des Públics/ques: Sol·licitud reducció de jornada laboral per conciliació de la vida laboral i familiar Presencial - On-line
Gestió de les activitats de majors - Aules 3ª Edat Presencial - On-line
Gestió urbanística per a actuacions aïllades en absència de programa (cessions) Presencial - On-line
Informació i tramitació d'ajudes públiques en matèria d'habitatge. Presencial - On-line