Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Divisió Horitzontal Presencial - On-line
Gestió de les activitats de majors - Aules 3ª Edat Presencial - On-line
Informació i tramitació d'ajudes públiques en matèria d'habitatge. Presencial - On-line
Informe de distància Presencial - On-line
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe Urbanístic Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line
Llicència ambiental Presencial - On-line
Llicència de Parcel.lació Presencial - On-line
Llicència Obra Menor Presencial - On-line
Mediació policial Presencial - On-line
Modificació de dades en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Obra Major Presencial - On-line
Obra Menor Comunicació Prèvia Presencial - On-line