Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Modificació de dades en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Obra Major Presencial - On-line
Obra Menor Presencial - On-line
Obra Menor Declaració Responsable Presencial - On-line
Obra Menor Comunicació Prèvia Presencial - On-line
Ocupació de via pública Presencial - On-line
Ocupació de via pública amb taules i cadires Presencial - On-line
Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes Presencial - On-line
Primera Ocupació Presencial - On-line
Renovació inscripció padronal ENCSARP Presencial - On-line
Segona Ocupació Presencial - On-line
Sol.licitud de certificats a Recursos Humans Presencial - On-line
Sol.licitut carnet d´alberguista, estudiant internacional (ISIC), i professor internacional (ITIC) Presencial - On-line
Sol.licitut carnet Dinàmics Presencial - On-line
Sol·licitud carnet Llunàtics Presencial - On-line

2019 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100