Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Declaració responsable activitats Llei 12/2012 Presencial - On-line
Declaració Responsable Ambiental Presencial - On-line
Declaració responsable d'espectacles Presencial - On-line
Declaració Responsable instal·lación eventuals, portàtils i desmuntables Presencial - On-line
Devolució d'avals o fiances Presencial - On-line
Devolució d'ingressos indeguts Presencial - On-line
Divisió Horitzontal Presencial - On-line
Gestió de les activitats de majors - Aules 3ª Edat Presencial - On-line
Gestió urbanística per a actuacions aïllades en absència de programa (cessions) Presencial - On-line
Informació i tramitació d'ajudes públiques en matèria d'habitatge. Presencial - On-line
Informació urbanística Presencial - On-line
Informe de distància Presencial - On-line
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line