Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Classes de valencià Presencial - On-line
Compensació de Deutes Presencial - On-line
Confirmació de residència d'estrangers comunitaris Presencial - On-line
Dades numèriques de població Presencial - On-line
Devolució d'avals o fiances Presencial - On-line
Devolució d'ingressos indeguts Presencial - On-line
Divisió Horitzontal Presencial - On-line
Gestió de les activitats de majors - Aules 3ª Edat Presencial - On-line
Informació i tramitació d'ajudes públiques en matèria d'habitatge. Presencial - On-line
Informe de distància Presencial - On-line
Informe d'objecte tributari Presencial - On-line
Informe Urbanístic Presencial - On-line
Informe-Certificat de correspondència d'adreça Presencial - On-line
Instància general Presencial - On-line
Llicència de Parcel.lació Presencial - On-line

2019 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100