Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Canvi de vehicle de taxi de Dénia Presencial - On-line
Canvi titularitat llicència ambiental, declaració responsable o comunicació activitat innòcua Presencial - On-line
Capacitació profesional per a prestació del servei de taxi Presencial
Certificat compatibilitat urbanística (activitats/espectacles públics) Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line
Cessió de dependències municipals de la Regidoria del Major Presencial - On-line
Classes de valencià Presencial - On-line
Compensació de Deutes Presencial - On-line
Comunicació d'Activitats Inòcues Presencial - On-line
Confirmació de residència d'estrangers comunitaris Presencial - On-line
Dades numèriques de població Presencial - On-line
Declaració responsable activitats Llei 12/2012 Presencial - On-line
Declaració Responsable Ambiental Presencial - On-line