Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Bases Reguladores per a la participació d'empreses i entitats en el projecte Transició Ecològica del Turisme i Impuls a l'economia circular a Dénia Presencial - On-line
Bodes civils Presencial
Borsa d'Habitatge de Lloguer Presencial - On-line
Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació Presencial - On-line
Canvi de titularitat d'espectàcles Presencial - On-line
Canvi de vehicle de taxi de Dénia Presencial - On-line
Canvi titularitat llicència ambiental, declaració responsable o comunicació activitat innòcua Presencial - On-line
Capacitació profesional per a prestació del servei de taxi Presencial - On-line
Certificat compatibilitat urbanística (activitats/espectacles públics) Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line
Cessió de dependències municipals de la Regidoria del Major Presencial - On-line
Compensació de Deutes Presencial - On-line
Comunicació d'Activitats Inòcues Presencial - On-line