Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Declaració Responsable Obra Menor Presencial - On-line
Personal empleat públic: Sol·licitud reconeixement trienis Presencial - On-line
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Al·legacions procedimient sancionador per multes de trànsit Presencial - On-line
Alta o modificació de dades bancàries.Manteniment de tercers Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Autorització de cremes Presencial - On-line
Autorització dispar pirotècnic 10 kg NEC Presencial - On-line
Autorització Ocupació comissions festes típiques valencianes. Sense riscs Presencial
Autoritzacions Food Trucks JOAFEST 25 i 26 d'agost de 2023 Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line