Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Ajuda econòmica familiar Presencial - On-line
Ajudes per a l'Adquisició de Llibres de Text Infantil Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Bodes civils Presencial
Borsa d'Habitatge de Lloguer Presencial - On-line
Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line

2018 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100