Tràmits per àrea

Tràmits per àrea
Tràmit Tramitació
Actividades Comarcales de Juventud Presencial - On-line
Activitats Regidoria Joventut Presencial - On-line
Ajornament i/o fraccionament de deutes Presencial - On-line
Ajudes per a sufragar despeses de menjador escolar 2017/2018 Presencial - On-line
Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants Presencial
Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal Presencial
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer. Presencial - On-line
Autorització complementària de circulació Presencial - On-line
Baixes en el Padró d'Habitants Presencial - On-line
Bodes civils Presencial
Borsa d'Habitatge de Lloguer Presencial - On-line
Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació Presencial - On-line
Certificat del número de policia Presencial - On-line
Certificats i Volants del Padró d'Habitants Presencial - On-line
Cessió de dependències municipals de la Regidoria del Major Presencial - On-line

2017 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100