Validar certificat

Per a l'accés a la Carpeta Ciutadana és necessari identificar-se mitjançant certificat electrònic.

Un certificat electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació del titular del certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura, i signar electrònicament les dades que s'envien de tal forma que es puga comprovar la seua integritat i procedència.

L'Ajuntament de Dénia admet els certificats electrònics inclosos en el "Annex de proveïdors de serveis de certificació" de la Plataforma @firma (DNI electrònic, ACCV, CATCERT, FNMT, Camerfirma, …)

Per a accedir ha de polsar el botó "Iniciar sessió" i després apareixerà un diàleg amb tots els certificats del magatzem de certificats. Seleccione un i polse el botó "Acceptar" per a iniciar la validació.