Tauler d'edictes Detall

Informació pública de la declaració d'interés comunitari per a una atribució d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable per a activitat de centre recreatiu de guerra de pintura, situat en polígon 20, parcel·la 194

Data publicació: 09/03/2023

Data finalització: 05/04/2023

Departament: SECRETARIA

Tornar